TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

Có thể tham gia chính vào các dự án phát triển kỹ thuật tối tân nhất từ Nhật Bản!
Hơn nữa, ngoài thời gian làm việc mọi người có thể tham gia vào các sự kiện rất thú vị!

― YÊU CẦU TUYỂN DỤNG ―

(1)Project leader hệ thống Web(Nhân viên chính thức)

Tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng và quản lý nhân sự, dẫn dắt dự án đảm nhiệm đi đến thành công.

Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Mức lương Thỏa thuận khi phỏng vấn
Thời gian làm việc 8:00~17:30(Nghỉ trưa từ 11:30~13:00)
Kỹ năng yêu cầu ・Có kinh nghiệm quản lý dự án.
・Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
(Ngôn ngữ bất kỳ như PHP, ASP, C#, .NET, Visual Basic…)
・Năng lực tiếng Nhật(N3 trở lên)
Chế độ đãi ngộ ・Được bố trí học tiếng Nhật.
・Định kỳ tăng lương 1 năm 1 lần.
・Chế độ khen thưởng trong công ty.
・Sự kiện công ty, du lịch công ty.
・Bảo hiểm

(2)Kỹ sư hệ thống Web(Nhân viên chính thức)

Có thể phát huy khả năng lập trình một cách tự do, sản phẩm làm ra được sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước.

Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Mức lương Thỏa thuận khi phỏng vấn
Thời gian làm việc 8:00~17:30(Nghỉ trưa từ 11:30~13:00)
Kỹ năng yêu cầu ・Kinh nghiệp phát triển chương trình
(Ngôn ngữ bất kỳ như PHP, ASP, C#, .NET, Visual Basic…)
Chế độ đãi ngộ ・Được bố trí học tiếng Nhật.
・Định kỳ tăng lương 1 năm 1 lần.
・Chế độ khem thưởng trong công ty.
・Sự kiện công ty, du lịch công ty.
・Bảo hiểm
・Nghỉ tết dương lịch, tết âm lịch.
・Nghỉ phép năm.
・Nghỉ hiếu hỷ.
・Nghỉ đặc biệt.
・Nghỉ nuôi con trong thời gian ngắn.
・Nghỉ theo chế độ thai sản.
・Nghỉ 2 ngày trong tuần

(3)Thông báo tuyển dụng