DỊCH VỤ DTP

DỊCH VỤ DTP

Có thể giảm chi phí một cách hiệu quả bằng cách sử dụng dịch vụ thuê ngoài với số lượng công việc lớn.

TÓM TẮT DỊCH VỤ

Ngay cả các công việc đơn giản như xử lý hình ảnh, tạo minh họa như bản đồ địa lý, bản đồ mặt bằng… cũng cần đến một số lượng nhân sự và thời gian để thực hiện.

Nếu hoàn thành các công việc này tại Nhât thì sẽ vượt quá khả năng bảo trì hệ thống và cắt giảm kinh phí. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng dịch vụ thuê ngoài thì có thể giải quyết được vấn đề đó.

Lợi ích việc sử dụng outsource đối với công ty

① Có thể đối ứng đối với những dự án có thời hạn giao hàng ngắn
dtp_quick_delivery
Chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Nhật Bản là 2 giờ, đây là khoảng thời gian ngắn, có thể truyền truyền tải trực tiếp nội dung oder của khách hàng.

Ngoài ra, tốc độ sắp xếp thành viên cũng nhanh, có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức.

② Có thể giải quyết được vấn đề tăng nhân sự đột ngột
dtp_quick_delivery
Để tăng số lượng nhân sự đột ngột ở một đất nước như Nhật Bản là một vấn đề rất khó nhưng ở Việt Nam thì vấn đề đó có thể giải quyết được.

Giải quyết một cách nhanh chóng vấn đề thay đổi số lượng nhân sự vì có nhiều thành viên có thể sử dụng được photoshop và Illustrator.

Thành tích dịch vụ DTP

  • Làm bản đồ về hướng dẫn du lịch, ẩm thực, đường phố
  • Công việc phản ánh sự thay đổi nhiều năm của bản đồ
  • Gia công các loại hình ảnh (cắt, ghép)