TIN TỨC

a00

[Năm2019] Du lịch Công ty Đà Nẵng – Hội An – Vinperland Nam Hội An

Để tăng cường sự đoàn kết của tâp thể Brycen Việt Nam và tạo một mối quan hệ thoải mái với nhau trong công việc thì hàng năm, tooàn thể nhân viên Công ty Brycen đều được đi du lịch.

Điểm đến năm 2019 là nơi nổi tiếng miền trung Việt Nam

.  Đà Nẵng

. Hội An

. Vinperland Nam Hội An

Lịch trình du lịch diễn ra trong vòng hai ngày ( ngày 09,10/08)